Notice
  • JW_SIG_PRG

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/sqmsiste/domains/esarnpriest.org/public_html/cache/jw_simpleImageGallery/jwsig_cache_9282e81a77_001.jpg' for writing: Permission denied in /home/sqmsiste/domains/esarnpriest.org/public_html/plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/helper.php on line 134

ประเพณีแห่เทียนปัสกาชุมชนท่าแร่

ประเพณีแห่เทียนปัสกาชุมชนท่าแร่
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2017 เวลา 09.00 น.
---------------------------------------
ประเพณีแห่เทียนปัสกาได้เริ่มขึ้นที่ท่าแร่เป็นแห่งแรกของอัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนอแสง เมื่อปี ค.ศ.1981 เป็นเวลา 36 ปีมาแล้ว โดยพระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ บัดนี้ได้กลายเป็นประเพณีประจำปีที่สำคัญของชาวท่าแร่ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมความเชื่อ โดยเฉพาะพระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้าซึ่งมีความหมายยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตคริสตชน และเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นเทศกาลหนึ่งที่ชาวท่าแร่ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมพิธีกรรม และร่วมกันเฉลิมฉลอง ด้วยการแห่เทียนอย่างสนุกสนาน เป็นการอนุรักษ์และการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามนี้แก่ลูกหลาน เหลน อนุชนรุ่นใหม่ให้คงอยู่ตลอดไป
คัดย่อมาจาก หนังสือ อนุสรณ์ 125 ปีท่าแร่

{gallery}2017-tharae-ester festival13-4-2017{/gallery}

หน้าแรก
ปฏิทินวันนี้
บทความ-คำสอน
จากเพื่อนสงฆ์
วีดีโอ
อัลบั้มภาพ-กิจกรรม
กิจกรรมย้อนหลัง
ติดต่อเรา