Notice
  • JW_SIG_PRG

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/sqmsiste/domains/esarnpriest.org/public_html/cache/jw_simpleImageGallery/jwsig_cache_8e52bfe98b_001.jpg' for writing: Permission denied in /home/sqmsiste/domains/esarnpriest.org/public_html/plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/helper.php on line 134

ขบวนแห่สู่พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

ขบวนแห่สู่พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

ขบวนแห่พระสงฆ์ใหม่จากหน้า ร.ร.เซนต์เมรี่ สู่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

เพื่อร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณคุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2017 เวลา 09.30 น.

คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นพระสงฆ์คนที่ 3 ของชุมชนแห่งความเชื่อนี้ ...

คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์บุญทรัพย์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ ได้ให้การต้อนรับท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์และพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจด้วยความอบอุ่น

พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

เวลา 10.30 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

โดยมีคุณพ่อสราวุธ สหายแก่น, คุณพ่อพัฒนา อุปการ พร้อมทั้ง

พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจำนวนมาก ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า

ในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกนี้ พระสงฆ์ใหม่ได้อวยพรสำหรับพี่น้องทุกคนที่มาร่วมในพิธี ก่อนจะรับประทานอาหารร่วมกัน

 

{gallery}2017-a007-missa{/gallery}

หน้าแรก
ปฏิทินวันนี้
บทความ-คำสอน
จากเพื่อนสงฆ์
วีดีโอ
อัลบั้มภาพ-กิจกรรม
กิจกรรมย้อนหลัง
ติดต่อเรา